جلسه دوم - قسمت 2 - حذف ترند سیگنال ECG

273
دانش جوی
دانش جوی 6 دنبال‌ کننده

حذف ترند (نویز فرکانس پایین) از سیگنال ECG کدها در لینک زیر در دسترس هستند https://github.com/DaneshJoy/MatlabDSP ECG Detrending

دانش جوی
دانش جوی 6 دنبال کننده