جلسه دوم - قسمت 2 - حذف ترند سیگنال ECG

360
دانش جوی 8 دنبال‌ کننده

حذف ترند (نویز فرکانس پایین) از سیگنال ECG کدها در لینک زیر در دسترس هستند https://github.com/DaneshJoy/MatlabDSP ECG Detrending

دانش جوی 8 دنبال کننده
pixel