جراحی بینی غضروفی با استفاده از تکنولوژی قالب کنترلی

5,879

جراح با استفاده از #قالب_کنترلی در هر مرحله از جراحی میتواند کنترل کند ک آیا به فرم مد نظر متقاضی رسیده است یا خیر برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید مشاورین ما راهنماییتون میکنند 22694215 22696378