طراحی ونصب انواع اسانسورهای کششی وهیدرولیکی

47

#طراحی ونصب انواع اسانسورهای پیشرفته كششی وهیدرولیك#طراحی ونصب انواع اسانسور برای اپارتمانهای قدیمی وفاقد اسانسور #طراحی ونصب انواع خودروبر هیدرولیكی وكششی برای هتل ها وادارات وهمچنین اپارتمانهای مسكونی- #ofoghseireasia #به روز رسانی انواع كابین وتعویض طبق سلیقه مشتری-#طراحی ونصب انواع بالابر صنعتی ومسكونی.اینستاگرام(ofoghseireasia) #تامین وتعویض انواع قطعات اسانسور كششی وهیدرولیك-#داشتن اكیپ تكنسین مجرب ومورد اطمینان جهت سرویس ونگهداری به موقع #اماده همكاری با ارگانهای وشركتهای خصوصی و دولتی-#اماده قرا

ofoghseireasia
ofoghseireasia 2 دنبال کننده