بهینه سازی مصرف انرژی و حفظ محیط زیست، ویژه زنان شاغل

150
سی و هشتمین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست - موضوع "بهینه سازی مصرف انرژی و حفظ محیط زیست، ویژه زنان شاغل" سخنرانان: کارشناسان سازمان مردم نهاد "جمعیت حامیان زمین" دوشنبه 20 خرداد پارک پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست
pixel