عروسی روستایی در شمال افغانستان

4,042
تبریز امروز: زندگی در افغانستان علیرغم آلام و درد بسیار مردم همچنان ادامه دارد ؛ رسوم و رواج عروسی مردم افغانستان سمت شمال بدخشان ،تخار، قندوز ،بغلان و مزار شریف در روستاهایش با شادمانی خاص خودشان برگزار می گردد. دامادسوار بر اسب نظاره گر رقص و شادمانی میهمانان است.
تبریز امروز 175 دنبال کننده
pixel