سه گام طلایی كارگاه روش تدریس روخوانی بخش دوم

400
سه گام طلایی / كارگاه روش تدریس روخوانی : بخش دوم / زنجان تایستان 1398 / مدرس : رضا نباتی ( از مؤلفین كتاب های درسی قرآن ) // وبلاگ فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ایران مراجعه فرمایید : http://quran-edu.blogfa.com
pixel