سعید محدثی

سعید محدثی

4 سال پیش
خیییییییییییییییییییییییییلی جلبه . عشقه عشق....چه لذتی داره پرنده دستی آزاد كنی و برگرده...دلمون خواست
طوطی سانان
طوطی سانان داستان سعدی به خاطر دارید: نه این ریسمان می برد با منش..... که احسان کمندی است در گردنش