کوهنوردی و پرواز با مینی وینگ جین گلایدر دراگون از قله ی کلون بستک.

38

لحظاتی بی نظیر از برنامه ی تلفیقی و زیبای رضا سحر خیز با همراهی آقای داریوش قربانی ، یکی از قهرمانان رشته ی موتور ترایال در هوایی رویایی و پرواز در دل ابر با مینی وینگ جادویی جین گلایدر دراگون از قله ی کلون بستک به ارتفاع ۴۲۰۰ متر در منطقه ی دیزین. کلودبیس نمایندگی جین گلایدر در ایران Cloudbase.ir

pixel