مصاحبه و دریافت جایزه MVP فینال بسکتبال ان بی ای فصل 2018/19 توسط کوای لنارد

209
بسکتبال ان بی ای - مصاحبه و دریافت جایزه MVP فینال بسکتبال ان بی ای فصل 2018/19 توسط کوای لنارد (تورنتو رپتورز) - 14 ژوئن 2019
pixel