مهران

مهران

4 سال پیش
خیلی خیلی زیبا بود. آفرین
رضا (از شمال)
رضا (از شمال) ممنونم از لطفتون.
شهاب اسا

شهاب اسا

4 سال پیش
رضا جون عالیه ای ول . فقط از كارهای ویولنت هم بذار داداش خیلی خوب مینوازی ویولن رو
رضا (از شمال)
رضا (از شمال) چشم حتما. ممنونم.
ابوالفضل عباسی

ابوالفضل عباسی

4 سال پیش
خیلی زیبا بود این قطعه رو با پیانو{دیجیتال یا اگوستیک} هم زدی؟
رضا (از شمال)
رضا (از شمال) ممنونم. نه، متاسفانه. فرصتش پیش نیومده.