زال و رودابه

1,438
روزی زال جوان آهنگ سیر و سفر و شکار کرد. مهراب شاه کابل، مردی خردمند و دلیر، از نژاد ضحاک و باجگزار سام شاه زابلستان بود و دختری بسیار زیبا بنام رودابه داشت. زال و رودابه ندیده عاشق یکدیگر شدند. ادامه . . . . http://mashhadisho.com/book_of_king/shahnameh-stories
mashhadisho 5 دنبال کننده
pixel