یکی از کاربردهای رزین اپوکسی

876

با استفاده از رزین اپوکسی می توان ترک ها و سوراخ های چوب را کنترل و از گسترش آنها جلوگیری کرد و علاوه بر آن ظاهری بی عیب به چوب بخشید. ترک های اطراف گره معمولا زمان خشک شدن چوب و بدلیل اختلاف دانسیته پدید می آیند.

khoogerplus
khoogerplus 9 دنبال کننده