مجموعه مستند آموزشی گل گردی - بخش اول - باغ گلپروران جزیره کیش

236

قسمت اول مجموعه مستند آموزشی گل گردی این بخش از مستند گل گردی در جزیره زیبای کیش تصویربرداری شده و شامل معرفی گلخانه گلپروران، بخش های آموزشی، معرفی گیاهان مناسب جزیره کیش و همچنین آشنایی با نحوه نگهداری گیاهان مختلف می باشد‌. مدت زمان کل ویدیو بیست دقیقه می باشد که به سه قسمت تقسیم شده و این ویدیو بخش اول آن می باشد. باقی قسمت ها در روزهای آینده قرار داده خواهد شد