ماهواره های GNSS در ایران

646

زمان: اردیبهشت 93، مکان: تهران، نمایش وضعیت ماهواره های GNSS شامل GPS آمریکا، Glonass روسیه، Galileo اروپا و بیدو Beidou یا BDS چین، و ماهواره تصحیحات SBS در تهران و قابلیت آنها در تعیین موقعیت، تهیه کننده: شرکت NPR - www.nprco.com - کانال نقشه برداری تلگرام: https://telegram.me/iran_geomatics