کاربرد واترجت صنعتی مجهز به نازل دوار در رفع آلودگی های عمیق

55

http://www.monibco.com/category-parts/1-water_jet تجهیزات جانبی واترجت صنعتی مانند نازل دوار برای شستشوی آلودگی های عمیق کاربرد دارند. شرکت منیب : 88999500-021

شرکت منیب 20 دنبال کننده
pixel