گرمایش زمین

33

لطفا تا آخر فیلم ببینید این ویدئو توضیح میده که زمین از سال ۱۹۰۰تا سال ۲۰۱۶ چقدر گرم شده و هر کشور چقدر در گرمایش تاثیرگذار بوده است، رنگ قرمز میزان گرم شدن را نشان می دهد(البته طبق آمار سال ۲۰۱۹ گرمترین سال قرن اخیر یعنی گرمتر از سال ۲۰۱۶ که در تصویر می بینید بوده است) آیا نتایج گرمایش زمین را می دانید؟

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel