یک جمله ای و چند جمله ای قسمت اول: یک جمله ای چیست، درجه یک جمله ای

2,226
2,226 بازدید
اشتراک گذاری
در این فیلم آموزشی مواردی همچون یک جمله ای چیست، درجه یک جمله ای با یک متغیر ، درجه یک جمله ای با چند متغیر، جمله های متشابه، جمع و تفریق یک جمله ای ها و ضرب و تقسیم یک جمله ای ها مورد بررسی قرار می گیرد. برای فیلم ها و مطالب آموزشی بیشتر به سایت http://amar.ibep.ir مراجعه کنید.
pixel