بیوفیلر رفع تیرگی زیر چشم

136
جدیدترین و آخرین متد که به جای تزریق ژل استفاده میشود، بیوفیلر یا پلاسما ژل است. این فیلر تهیه شده از خون فرد است در نتیجه باعث عدم ایجاد حساسیت در فرد شده این فرآیند در سه مرحله انجام میگیرد و هر مرحله در فاصله 2 الی 3 هفته انجام میگیرد و برای تمام قسمت های بدن قابل استفاده می باشد.
Dr.MasoumehShabani 1 دنبال کننده
pixel