آلزایمر - بهداشت روزانه Alzheimer's - Daily hygiene

76
در جلسه اتاق همیاری ۴ شهریور ۱۳۹۹، به مطلب سهل و در عین حال مشکل نظافت عزیزان مبتلا به آلزایمر و سایر انواع فرسایش مغز پرداختیم. نقش مراقب معمولا در مرحله ابتدایی و میانی بیماری، یک همراه و همدم است که بر کار نظافت شخصی بیمار نظارت دارد و گاه به گاه مطالبی را یادآوری می کند. در مرحله سوم بیماری، معمولا تمام امور بهداشت روزانه بیمار بر عهده مراقبت کننده است. کسانی که موفق به شرکت در این برنامه نشدند، پادکست آن را برایشان بارگذاری کرده ام.
pixel