✿ آهنگ شیدایی محسن چاووشی ✿♫ ♪

12,791
بیا بیا که شدم در غم تو سودایی--درآ درآ که به جان آمدم از تنهایی--عجب عجب که برون آمدی به پرسش من--ببین بیین چه بی طاقتم ز شیدایی--بده بده که چه آورده به تحفه مرا --بنه بنه بنشین تا بر آسایی--بیا بیا که شدم در غم تو سودایی --درآ درآ که به جان آمدم از تنهایی--عجب عجب که برون آمدی به پرسش من--ببین بیین چه بی طاقتم ز شیدایی--مرو مرو چه سبب زود زود می بروی--بگو بگو که چرا دیر دیر میایی
pixel