شقایق فراهانی از اتاق فکرها و باندهای سینمایی می گوید

142,686

« سینما گروه و گروه بندی شده است و یک اتاق فکری است که تصمیم می گیرد چه کسی مورد توجه قرار بگیرد، کی جایزه بگیرد و کی به جشنواره های خارجی برود! البته این موضوع در مورد همه صدق نمی کند!» این برنامه ی باهم میزبان یک گفت وگوی جنجالی با شقایق فراهانی است. دیدن این برنامه را از دست ندهید!

baaham.campaign 1.2 هزار دنبال کننده
pixel