جلسه نوزدهم- اضافه کردن کلاس جدید در پروژه

70

در این جلسه اضافه کردن کلاسهای جدید به پروژه را توضیح می دهیم. دوره آموزش ویندوزفرم مقدماتی سی شارپ- آکادمی آنلاین درسمن- https://darsman.com