مَنْ مَحَضَ الْإِیمَانَ مَحْضاً

114
اولین ندایی که ولیّ امر (عج) به عنوان ظهور خواهند داشت که از مدینه به مکه مشرّف شده اند و تکیه به خانه خدا می دهند، 45 نفر با آن حضرت هستند، تعدادی از این 45 نفر رجعت کنندگان هستند، رجعت کنندگان خاص از «مَنْ مَحَضَ الْإِیمَانَ مَحْضاً» هستند که خلاصه کل «مَنْ مَحَضَ الْإِیمَانَ مَحْضاً» هستند، ...
pixel