خلاصه تفسیر کوتاه جزء 6 - درس یازدهم

107

نکات مهم درس یازدهم از کتاب تفسیر کوتاه و مسابقه قرآنی بر اساس جزء ششم قرآن کریم نوشته خیری شماره کتاب شناسی ملی 4640262 || اطلاعات بیشتر در www.abrshafagh.com

abrshafagh.com
abrshafagh.com 4 دنبال کننده