ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آموزش استعلام از سازمان امور مالیاتی (اخذ مفاصا حساب دارایی املاک)

2,065
محضرچی 29 دنبال‌ کننده
معرفی دوره آموزش استعلام از سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مفاصا حساب دارایی املاک موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم توسط دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور که به تازگی برای تمام دفاتر اسناد رسمی کشور برونسپاری گردیده است و از ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ اجرایی گردیده
محضرچی 29 دنبال کننده
pixel