یادگیری عکاسی بدون دوربین دیجیتال !

249
توی این ویدئو سعی کردم به طور جامع از دروسی که شما برای عکاس شدن نیاز دارید نام ببرم و همینطور توضیح داده باشم که همه به دور از نگرانی های مالی می توانند واقعاً به یاد گیری عکاسی بپردازند و از لذت پرداختن به این هنر تصویری خودشون رو محروم نکنند ! به امید اینکه نسلها یکی پس از دیگری پر بار و پر هنر، پر دانش و آموزش دیده با کوله باری از آگاهی باشند . تهیه و ظبط در سیدنی توسط بهزاد زمان
pixel