بررسی کاهش تعهدات برجامی ایران

2,059
بررسی کاهش تعهدات برجامی ایران ▪️ با حضور دکتر فریدون عباسی
شبکه افق سیما 8.8 هزار دنبال کننده
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel