واردات دام زنده از کشور اسپانیا

147
ایران اینترویو 16 دنبال‌ کننده

جابه جایی دام زنده یکی از پیچیده ترین و دشوارترین حمل و نقل ها به شمار می رود، هلدینگ فردوس پارس به منظور تکثیر نژاد بز مورسیا به صورت زمینی و هوایی اقدام به واردات بز مورسیا نمونه است . مستندسازی این فرآیند توسط گروه تبلیغاتی ایران اینترویو صورت گرفته است.

pixel