mady1385mohammad

mady1385mohammad

2 روز پیش
فکر کنم حدسم درست باشه تو نبردشون اسیتو میمره بعد اعضای اوتجرز میرن به گذشته پتک تور رو که شکسته بود ورمیدارن و میران پیش جنازه استیو همون تورم که تو انتقام جویان ۲ دیدیم استیو پتک تکنو داد اما بلندش نکرد پس یعنی همون تور که ثور وقتی زخمی با استفاده از پتکش حلش خوب میشه پس شاید استیو با پتک زنده کنند
avengers.3629.z.a

avengers.3629.z.a

6 روز پیش
اصلا فیلم اسپویل شده مخصوصا آخرش فیلمشم دارم
LEGO.MG.LAND

LEGO.MG.LAND

1 هفته پیش
خیلی عجیبه که کاپیتان چکش قدیمیه تور رو تونسته برداره لایک شد