دیتر بوهلن، اجرای آهنگ Cheri Cheri Lady، کنسرت برلین 2019

106

دیتر بوهلن، اجرای زنده آهنگ Cheri Cheri Lady، کنسرت برلین، Zitadelle Spandau. تاریخ: 31.08.2019 .

مدرن تاکینگ
مدرن تاکینگ 482 دنبال کننده