معرفی چاشنی های جوجه کباب رستورانی و ماهی آلس پایس

2,206
طعم دهنده و ترد کننده - مزه دار شدن گوشت مرغ و ماهی فقط طی 3 دقیقه - چاشنی جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطر زعفران - چاشنی جوجه کباب جنگلی با طعم و عطر سبزیجات معطر - چاشنی جوجه کباب بندری با طعم تند و اسپایسی - چاشنی جوجه کباب عشایری با طعم دودی کبابی - چاشنی ماهی گیلکی با طعم و عطر سبزیجات معطر - چاشنی ماهی بندری با طعم تند و اسپایسی - خرید از دایرکت اینستاگرام https://www.instagram.com/allspiceflavor
pixel