امام خامنه ای:ما هنوزجامعه و دولت اسلامی نداریم

1,101
⭕️اقتصاد ایران،اسلامی نشده است ⭕️برای تحقق الگوی معیشت اسلامی-ایرانی، نیازبه مبارزه است __ ✊️نهضت مردمی ممانعت ازجنگ باخدا
pixel