فیلمبردار ساعتی با تجهیزات کامل / پارس لنز

158
چنانچه برای انجام پروژه ها و یا جشن های خود نیازمند یک تصویر بردار و فیلمبردار حرفه ای با تجهیزات کامل به صورت ساعتی هستید، می توانید به سایت پارس لنز www.parslens.com مراجعه فرمائید. تلفن 09192181181
پارس لنز 52 دنبال کننده
pixel