ثبت نام در سامانه یادداشت های من

520

یادداشت های من سامانه ای است که در یادآوری تاریخ های خاص(تاریخ تولد، سالگرد ازدواج، تاریح چک و ...) به شما از طریق پیام کوتاه و یا پست الکترونیک کمک می کند، در این کلیپ با روش ثبت نام در سامانه http://ghadirinotes.ir آشنا خواهید شد.