مراسم سالگرد سرمایه گذاری جمعی در پروژه فرهنگی آموزشی کش فلو

3
مراسم سالگرد سرمایه گذاری جمعی در پروژه فرهنگی آموزشی بازی کش فلو با حضور آقای رضا کارگزار مدیرعامل شرکت هوش ثروت و خانم سمانه حسین زاده نائب رئیس هیئت مدیره شرکت هوش ثروت و جمعی از سرمایه گذاران دلسوز این پروژه در مشهد به میزبانی شرکت هوش ثروت برگزار گردید. در پایان این مراسم به پاس قدردانی از سرمایه گذاران مشارکت کننده در این پروژه، تندیس تخم طلا به عنوان عالی ترین نشان شرکت هوش ثروت به این عزیزان تقدیم شد. www.hoosheservat.com
filimo
آقازاده - قسمت 17 : عصیان
%96
نیما پس از جر و بحث با راضیه، بالاخره نقشه ی شوم خود علیه آبروی حامد و راضیه را اجرا می کند.
pixel