کاشی بین کابینتی

360

کاشی بین کابینتی یکی از مواردی است که برای زیبایی داخلی و پوشش فضاهای خالی مابین کابینت به کار می رود. استفاده از کاشی بین کابینتی که بتواند بازتاب نور و انعکاس داشته باشد، منجر به دلباز شدن فضا می شود. کاشی بین کابینتی باید به گونه ای انتخاب شود که با محیط بیشترین سنخیت و هماهنگی را داشته باشد.

novincabin 14 دنبال کننده
pixel