بزرگترین درسی که می‌توان از فروید گرفت

291
دکتر نیما قربانی 24 دنبال‌ کننده

دکتر نیما قربانی استاد دانشگاه تهران در این قسمت: * اختلال از دو منظر بیماری و گره * تواضع در سایه پذیرش اختلال * فروریزی پندار کمال

pixel