گپ و گفت 274: نکات حقوقی و کاربردی در قرارداد نویسی با همکاری ایران نالج

136
صحبت های آقای #مرتضی_سیمایی_صراف پیرامون نکات حقوقی و کاربردی در قرارداد نویسی در گپ و گفت ۲۷۴ ام با همکاری #ایران_نالج و #بیدبرگ https://www.gapogoft.org/274
gapogoft.org 21 دنبال کننده
pixel