شبکه عصبی چیست؟ مقدمه ای بر یادگیری عمیق

958

علم داده، یکی از فیلدهایی است که درباره روش ها، فرآیندها و سیستم های استخراج دانش از داده مطالعه می کند. قدرت در اختیار کسانی است که دانش بیشتری دارند. آکادمی داده افتخار دارد در سالیان فعالیت خود بیش از یک صد پژوهش از سرتاسر کشور را همراهی کرده است. انجام پروژه های تخصصی علم داده نیز از سالیان آغازین موردتوجه گروه آکادمی داده بوده است.