کلیپ بیانات مقام معظم رهبری

1,337
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم اذربایجان شجاعت مردم تبریز وقم و یزد تودهنی مردم ایران در روز 22بهمن بر دهان استکباران جهانی شرکت ادم کشی شرکت بلک واتر کمک به تروریستها نامدار توسط امریکا تکیه بر نیروهای درونی توهین سناتور امریکا به ملت شریف ایران مرگ بر اسرائیل مرگ بر امریکا
pixel