رویای مارتین لوتر کینگ، آمریکای دیگری بود!

3,772

در سیمافکر ببینید؛ برای اولین بار فیلم کامل سخنرانی آمریکای دیگر مارتین لوتر کینگ #ترجمه_اختصاصی_سیمافکر مشاهده ویدیو کامل در: simafekr.tv/24644 کانال تلگرام ما: @simafekr صفحه اینستاگرام ما: @simafekr.tv

simafekr.tv
simafekr.tv 132 دنبال کننده