تبدیل 53 هزار هکتار زمین دیم به آبی در استان ایلام

26

شبکه یک- 21 تیر 98- 14:00 | طرح بزرگ آبی کردن دشت های فکه، عین خوش و دشت عباس در جنوب غربی ایلام که بخشی از طرح عظیم 550 هزار هکتاری مصوب سفر مقام معظم رهبری به خوزستان است، در مراحل پایانی قرار دارد. با اجرای این طرح بزرگ در استان ایلام، 53 هزار هکتار از بیابان های خشک استان ایلام تبدیل به اراضی کشاورزی خواهد شد و برداشت محصول هم از 800 هزار تن به یک میلیون و 200 هزار تن افزایش خواهد یافت.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده