قدرت مثل آبی است که ما در آن شناوریم

502

بخشی از سخنرانی دکتر محمد حسین شیخ الاسلامی (رییس دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه) در سمینار "رهبران آخر غذا می خورند"

investment

investment

6 ماه پیش
عالی بود