کارتون Astronaut | om nom

3,907
سرسره 693 دنبال‌ کننده

اوم نوم یک موجود گرد کوچک سبز رنگ با چشمانی بسیار درشت است. او عاشق انواع آبنبات، شکلات، شیرینی و کیک است و در پی به دست آوردن یک آبنبات رنگی، در هر قسمت ماجراهای جدیدی را دنبال می کند. قسمت Astronaut کارتون اوم نوم را در این ویدئو ببینید. وب سایت سرسره www.SORSORE.COM

سرسره 693 دنبال کننده
pixel