ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

حل تمرین سیگنال - سوالات پایان ترم دکتر احمدوند

310
حل گام به گام سوال 4 امتحان پایان ترم، اردیبهشت 94، استاد دکتر احمدوند، درس تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها (اپنهایم) توسط آقای مهندس آقامیری. صورت سوال: «ورودی و خروجی یک سیستم علی توسط معادله تفاضلی بیان شده است. تابع سیستم را بیابید. نمودار صفر و قطبه های سیستم را رسم نموده و ناحیه همگرایی را مشخص کنید. درباره پایداری سیستم تحقیق کنید.»
فری پیپر 6 دنبال کننده
pixel