روز جهانی افراد «چپ‌دست»

484
ما به سهم خودمون ناراحتیم که معمولا همه چیزها رو برای راست‌دست‌ها می‌سازن و به خاطر همین گاهی انجام کارها برای شما سخت می‌شه. البته درعوض شما می‌تونید بگید با بقیه متفاوتید
pixel