کاربرد هوش مصنوعی در حوزه بهداشت و درمان

484

یکی از بزرگترین مزایای هوش مصنوعی توانایی آن در جستجو و پردازش حجم عظیمی از داده است. کشف جدیدی از بیماری ALS انجام شده است. رایانه هوش مصنوعی IBM Watson هزاران پژوهش را مورد بررسی قرار داده و ژن های مرتبط با بیماری ALS را شناسایی کرده است. بیشتر بخوانید: http://www.exos.ir/?p=6496