تا 50 هزار تومان عیدی بگیرید!

5,836

کد ستاره 98 مربع رو شماره گیری کنین، به صورت تصادفی یه عددی بین 1،000 تا 50،000 تومان از همراه اول عیدی به صورت اعتبار داخل شبکه می گیرین.

همراه اول
همراه اول 1.8 هزار دنبال کننده