امکان یا امتناع زیستِ اخلاقی در ساختارهای غیراخلاقی

200
صدانت 2.4 هزار دنبال‌ کننده
در گفتگوی حسین هوشمند و کاوه بهبهانی به میزبانی محمدرضا کدیور به همت جرعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
صدانت 2.4 هزار دنبال کننده
pixel